جشن امضای استاد شهرداد روحانی

 

banner

 

 

 

گزارش تصویری از جشن امضای استاد شهرداد روحانی و دست نوشته ایی برای اصفهان...
عکس: از دوست عزیزم مهدی زرگر
منبع: پایگاه خبری تحلیلی اصفهان مدیا 

untitled (8 of 18)-2

 

untitled (7 of 18)-2

untitled (6 of 18)-2

untitled (16 of 18)-2

 

 

 

بارگذاری...
بارگذاری...