ایران فا گذرگاه رویدادهای فرهنگی هنری ایران

نمایش کارمند نمایش کارمند
نمایش کارمند

شروع : 21 فروردین ماه 1397
پایان : 14 اردیبهشت ماه 1397
از ساعت 19:30 تا 21:00
سینما و تئاتر | اصفهان
تئاتر هیس آنها اینجا هستند تئاتر هیس آنها اینجا هستند
تئاتر هیس آنها اینجا هستند

شروع : 01 اردیبهشت ماه 1397
پایان : 15 اردیبهشت ماه 1397
از ساعت 18:00 تا 20:00
سینما و تئاتر | اصفهان
نمایشگاه عکس عطا مقتدری  نمایشگاه عکس عطا مقتدری 
نمایشگاه عکس عطا مقتدری 

شروع : 31 فروردین ماه 1397
پایان : 11 اردیبهشت ماه 1397
از ساعت 17:00 تا 21:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
نمایشگاه نقاشی پرتره نمایشگاه نقاشی پرتره
نمایشگاه نقاشی پرتره

شروع : 31 فروردین ماه 1397
پایان : 05 اردیبهشت ماه 1397
از ساعت 17:00 تا 21:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
کنسرت علی لهراسبی کنسرت علی لهراسبی
کنسرت علی لهراسبی

شروع : 13 اردیبهشت ماه 1397
پایان : 13 اردیبهشت ماه 1397
از ساعت 20:30 تا 23:00
موسیقی | اصفهان
نمایش آثار علی نصیر نمایش آثار علی نصیر
نمایش آثار علی نصیر

شروع : 31 فروردین ماه 1397
پایان : 23 اردیبهشت ماه 1397
از ساعت 17:00 تا 20:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
نمایشگاه طراحی بوم سازه ها نمایشگاه طراحی بوم سازه ها
نمایشگاه طراحی بوم سازه ها

شروع : 31 فروردین ماه 1397
پایان : 11 اردیبهشت ماه 1397
از ساعت 17:00 تا 20:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
نمایش شش عکس قدیمی برای مریم نمایش شش عکس قدیمی برای مریم
نمایش شش عکس قدیمی برای مریم

شروع : 25 فروردین ماه 1397
پایان : 05 اردیبهشت ماه 1397
از ساعت 20:00 تا 21:20
سینما و تئاتر | فارس
کنسرت حمید هیراد کنسرت حمید هیراد
کنسرت حمید هیراد

شروع : 05 اردیبهشت ماه 1397
پایان : 05 اردیبهشت ماه 1397
از ساعت 19:30 تا 23:59
موسیقی | هرمزگان
نمایش کمدی فین جین نمایش کمدی فین جین
نمایش کمدی فین جین

شروع : 19 فروردین ماه 1397
پایان : 28 اردیبهشت ماه 1397
از ساعت 21:15 تا 22:45
سینما و تئاتر | تهران
نمایش زهرماری نمایش زهرماری
نمایش زهرماری

شروع : 19 فروردین ماه 1397
پایان : 10 اردیبهشت ماه 1397
از ساعت 19:45 تا 20:50
سینما و تئاتر | تهران
کنسرت هوروش بند کنسرت هوروش بند
کنسرت هوروش بند

شروع : 01 اردیبهشت ماه 1397
پایان : 01 اردیبهشت ماه 1397
از ساعت 17:00 تا 23:00
موسیقی | اصفهان
نمایش من اوچونجو نفریدیم نمایش من اوچونجو نفریدیم
نمایش من اوچونجو نفریدیم

شروع : 01 اردیبهشت ماه 1397
پایان : 15 اردیبهشت ماه 1397
از ساعت 18:00 تا 19:00
سینما و تئاتر | آذربایجان شرقی
سومین جشنواره دانشجویی نقاشی ژکال سومین جشنواره دانشجویی نقاشی ژکال
سومین جشنواره دانشجویی نقاشی ژکال

شروع : 24 فروردین ماه 1397
پایان : 05 اردیبهشت ماه 1397
از ساعت 11:00 تا 20:00
هنرهای تجسمی | تهران
نمایشگاه گروهی نقاشی گذر نمایشگاه گروهی نقاشی گذر
نمایشگاه گروهی نقاشی گذر

شروع : 30 فروردین ماه 1397
پایان : 05 اردیبهشت ماه 1397
از ساعت 16:00 تا 21:00
هنرهای تجسمی | گیلان
نمایشگاه Persian Princess نمایشگاه Persian Princess
نمایشگاه Persian Princess

شروع : 24 فروردین ماه 1397
پایان : 05 اردیبهشت ماه 1397
از ساعت 10:00 تا 22:00
هنرهای تجسمی | تهران
نمايشگاه نقاشي نمايشگاه نقاشي
نمايشگاه نقاشي

شروع : 24 فروردین ماه 1397
پایان : 05 اردیبهشت ماه 1397
از ساعت 10:00 تا 23:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
کنسرت گروه موسیقی رازبند کنسرت گروه موسیقی رازبند
کنسرت گروه موسیقی رازبند

شروع : 05 اردیبهشت ماه 1397
پایان : 06 اردیبهشت ماه 1397
از ساعت 20:00 تا 22:00
موسیقی | اصفهان
کنسرت حمید هیراد کنسرت حمید هیراد
کنسرت حمید هیراد

شروع : 02 اردیبهشت ماه 1397
پایان : 02 اردیبهشت ماه 1397
از ساعت 17:30 تا 23:00
موسیقی | سمنان
نمایش ردپای نی‌نی نو نمایش ردپای نی‌نی نو
نمایش ردپای نی‌نی نو

شروع : 20 فروردین ماه 1397
پایان : 20 اردیبهشت ماه 1397
از ساعت 18:00 تا 19:00
سینما و تئاتر | تهران
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا به پرداخت ملت