ایران فا گذرگاه رویدادهای فرهنگی هنری ایران

نمایش آثار یازدهمین جشنوارۀ سینما حقیقت در اصفهان نمایش آثار یازدهمین جشنوارۀ سینما حقیقت در اصفهان
نمایش آثار یازدهمین جشنوارۀ سینما حقیقت در اصفهان

شروع : 03 اسفند ماه 1396
پایان : 07 اسفند ماه 1396
از ساعت 16:00 تا 18:00
سینما و تئاتر | اصفهان
در دوران دیرین دیرین کارآفرینی رونق فراوان داشت! در دوران دیرین دیرین کارآفرینی رونق فراوان داشت!
در دوران دیرین دیرین کارآفرینی رونق فراوان داشت!

شروع : 05 اسفند ماه 1396
پایان : 05 اسفند ماه 1396
از ساعت 13:00 تا 15:00
کارآفرینی | اصفهان
پنجمین جام موسیقی ایران پنجمین جام موسیقی ایران
پنجمین جام موسیقی ایران

شروع : 13 بهمن ماه 1396
پایان : 29 اسفند ماه 1396
از ساعت 08:00 تا 21:00
موسیقی | تهران
کنسرت امید حاجیلی کنسرت امید حاجیلی
کنسرت امید حاجیلی

شروع : 06 اسفند ماه 1396
پایان : 06 اسفند ماه 1396
از ساعت 19:00 تا 23:00
موسیقی | تهران
کنسرت امیر عباس گلاب کنسرت امیر عباس گلاب
کنسرت امیر عباس گلاب

شروع : 16 اسفند ماه 1396
پایان : 16 اسفند ماه 1396
از ساعت 20:00 تا 22:00
موسیقی | اصفهان
نمایشگاه گروهی نقاشی خط ونوس در حوت نمایشگاه گروهی نقاشی خط ونوس در حوت
نمایشگاه گروهی نقاشی خط ونوس در حوت

شروع : 04 اسفند ماه 1396
پایان : 09 اسفند ماه 1396
از ساعت 16:00 تا 20:00
هنرهای تجسمی | تهران
نمایشنامه‌خوانی نگاهمان می کنند نمایشنامه‌خوانی نگاهمان می کنند
نمایشنامه‌خوانی نگاهمان می کنند

شروع : 05 اسفند ماه 1396
پایان : 05 اسفند ماه 1396
از ساعت 21:00 تا 22:00
سینما و تئاتر | تهران
نمایش سلام و خداحافظ نمایش سلام و خداحافظ
نمایش سلام و خداحافظ

شروع : 27 اسفند ماه 1396
پایان : 11 فروردین ماه 1397
از ساعت 19:15 تا 20:30
سینما و تئاتر | تهران
نمایش افسانه شهرآواز نمایش افسانه شهرآواز
نمایش افسانه شهرآواز

شروع : 03 اسفند ماه 1396
پایان : 28 اسفند ماه 1396
از ساعت 19:00 تا 20:30
سینما و تئاتر | تهران
نمایشگاه ابرنگ استاد محمد رضا آتشزاد نمایشگاه ابرنگ استاد محمد رضا آتشزاد
نمایشگاه ابرنگ استاد محمد رضا آتشزاد

شروع : 27 بهمن ماه 1396
پایان : 10 اسفند ماه 1396
از ساعت 16:30 تا 20:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
ارکستر دیبا ارکستر دیبا
ارکستر دیبا

شروع : 09 اسفند ماه 1396
پایان : 09 اسفند ماه 1396
از ساعت 20:00 تا 22:00
موسیقی | اصفهان
کنسرت محمد علیزاده کنسرت محمد علیزاده
کنسرت محمد علیزاده

شروع : 07 اسفند ماه 1396
پایان : 07 اسفند ماه 1396
از ساعت 18:30 تا 22:30
موسیقی | اصفهان
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا به پرداخت ملت